TIẾN ĐỘ CẤP SỔ

  • Tiến Độ Cấp Sổ Tháng 03/2023.

Hiện Chủ Đầu Tư đã nộp Hồ Sơ xin tách thửa của 2 Khu: Khu A và Khu C (Green Life) của dự án Green Riverside. Dự kiến cuối 03/2023 sẽ bàn giao những nền đầu tiên tại khu C và những nền tiếp theo Khu A.

Xin gửi đến quý khách Thông Báo mới nhất từ Chủ Đầu Tư: