HÌNH ẢNH

I. KHU A DỰ ÁN GREEN RIVERSIDE NHÀ BÈ:

(DỰ KIẾN THÁNG 11/2020 SẼ RA SỔ ĐỎ TỪNG NỀN)

 

 

II. KHU B DỰ ÁN GREEN RIVERSIDE NHÀ BÈ

(ĐÃ TÁCH SỔ ĐƯỢC 85% VÀ XÂY DỰNG TRÊN 70%)

 

 

 

III. KHU C (GREEN LIFE) – DỰ ÁN GREEN RIVERSIDE NHÀ BÈ

(ĐANG TÁCH SỔ TỪNG NỀN – DỰ KIẾN THÁNG 11/2020 RA SỔ ĐỎ)

 

 

 

IV. KHU D (LAKESIDE VILLAGE) DỰ ÁN GREEN RIVERSIDE NHÀ BÈ

(ĐANG THI CÔNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG)